Om Rose Alliance

Rose Alliance (Riksorganisationen för sex- och erotikarbetare) är en svensk intresseorganisation för sexarbetare som bildades 2003. Vi arbetar med upplysning, debatt och socialt arbete. Alla våra medlemmar är sexarbetare eller före detta sexarbetare. 

VÅR VÄRDEGRUND

1. Sexarbete är arbete och ska ha samma arbetsrättsliga skydd som andra arbeten.
2. De mänskliga rättigheterna gäller alla och vi värnar om allas lika värde.
3. Sexarbetare äger den absoluta rätten att tala i egen sak.
4. Vi respekterar sexarbetares mångfald av erfarenheter och åsikter samt rätten till anonymitet och integritet.
5. Rose Alliance är emot all kriminalisering av sexuella handlingar mot ersättning som sker mellan samtyckande, myndiga personer samt kriminalisering av tredje part.
6. Rose Alliance är emot alla former av tvång, våld, sexuellt utnyttjande samt arbete under slavliknande förhållanden.

VAD VI JOBBAR MED

Vårt arbete kan främst delas in i två delar. Dels är vi ett nätverk för sexarbetare som hjälper och stöttar varandra och bedriver skadereducerande arbete. Dels arbetar vi med upplysning och debatt för att motverka det stigma mot sexarbetare som finns i samhället. 

VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG SOM ARBETAR MED SEX

Rose Alliance kan hjälpa till att bryta känslan utav ensamhet och utanförskap, här möter vi andra med liknande erfarenheter och som inte dömer. En del trivs med sitt beslut att arbeta med sex, en del trivs inte alls och en del både och. Vi gör inte skillnad på människor, utan omfamnar alla människor som arbetar med erotik i någon form, såväl dig som arbetat på gatan och du som arbetar inomhus exempelvis på strippklubb. Vi har medlemmar med en vid variation av erfarenheter och bakgrunder och vi har avdelningar i flera delar ut landet, så som Stockholm, Malmö och Göteborg. Vi respekterar varandras anonymitet.

Vi bollar stora och små tankar, ibland svåra tankar, roliga anekdoter eller bara vardagen. Din berättelse är viktig, oavsett om den innehåller övervägande olycka eller lycka!

Vi bedriver skadereducerande arbete. Exempelvis, hur ökar man tryggheten i sitt utövande? Hur förhandlar man om kondomanvändning? Är kondom verkligen nödvändigt vid oralsex? Vad är mina gränser och hur tydliggör jag dom? Vad är privat och vad är arbete? Hur hanterar man känslan utav stigmatisering? Vilka är dina rättigheter – exempelvis i fråga om skatt och trygghetsförsäkring? Har du fått problem med ifrågasättande av ditt föräldraskap utav socialtjänsten? Är du i Sverige utan visum/arbetstillstånd?

Många vänder sig till Rose Alliance först när de fått problem av något slag, inte sällan med myndigheterna. Därför har vi en samlad erfarenhet, men vi har även tillgång till juridisk rådgivning och professionellt stöd, ifrån människor som bemöter dig väl. Vårt kontaktnät är mycket stort.

Vi finns alltså självklart både för dig med erfarenheter utav att själv arbeta med sex eller erotik, men förstås även för dig som i ditt arbete möter människor som arbetat eller fortfarande arbetar med att exempelvis sälja sex. Inte sällan vänder sig människor sig till oss för att få hjälp i sitt arbete, exempelvis med att nå ut till grupper som man anser sig ha svårt att nå fram till. Hur bemöter man människor med erfarenheter utav att sälja sex? Ibland är det svåra att bemöta sina kollegor och chefer, när ni inte är överens om vilka lagar och direktiv som faktiskt gäller i hanterandet och bemötandet av människor. Där kan vi hjälpa och informera. 

VÅRT UPPLYSNINGSARBETE

Vi finns med där sexarbetares röster vanligtvis inte blir hörda, vågar ställa oss upp och helt enkelt vara lite obekväma bara genom att visa att vi finns. Vi skriver texter, deltar i utredningar, studier och undersökningar. Vi finns på sociala medier där vi informerar om sexarbete och svarar på frågor både från sexarbetare och allmänheten. Vi anordnar workshops, deltar i och anordnar diverse arrangemang, har öppet hus i våra lokaler och träffar och samarbetar med sexarbetesorganisationer runt omkring världen. Vi har många duktiga och flitigt anlitade föreläsare med expertis inom exempelvis skadereduktion och sexarbete eller trafficking och migration. Rose Alliance har ett unikt kontaktnät och en unik kunskap.

GÅ MED I ROSE ALLIANCE

Är du en före detta eller nuvarande sexarbetare? Vill du engagera dig i sexarbetares rättigheter? Behöver du tips, råd eller hjälp? Eller vill du helt enkelt träffa och utbyta erfarenheter med kollegor? Gå med i Rose Alliance! För att bli medlem, kontakta oss här.