Har du frågor om rättigheter, säkerhet eller hiv/STI-prevention?

P2PloggaHör av dig till oss! Rose Alliance har sedan tre år ett projekt tillsammans med Hiv-Sverige som är baserat på ett rättighetsperspektiv och sexarbetares egna åsikter, behov och önskemål. Rapporten “En annan horisont” är resultatet av projektets omvärldsanalys. Precis som med rapporten så är också det övriga arbetet i projektet utfört av sexarbetare både gällande planering och utförande. Projektets hemsida krånglar lite men ska vara fungerande om ett par veckor. Tills dess är ni välkomna att höra av på fragor@rosealliance.se. Alla som besvarar frågorna har egen erfarenhet av sexarbete samt har genomgått en utbildning kring såväl hiv/STI som lagar, säkerhet och rättigheter.


Rose Alliance är en organisation för sex- och erotikarbetare i Sverige

We are working on translating the webpage to english. If you are a sexworker working in sweden please feel free to contact us with any questions or other issues info@rosealliance.se

Vad Rose Alliance kan göra för dig!

Rose Alliance arbetar med upplysning, debatt och socialt arbete.

Vi finns med där sexarbetares röster vanligtvis inte blir hörda, vågar ställa oss upp och helt enkelt vara lite obekväma bara genom att visa att vi finns. Vi skriver texter, deltar i utredningar, studier och undersökningar. Vi anordnar workshops, deltar i och anordnar diverse arrangemang, har öppet hus i våra lokaler och vi har flertalet duktiga och flitigt anlitade föreläsare med expertis inom exempelvis skadereduktion och sexarbete eller trafficking och migration.

Rose Alliance kan hjälpa till att bryta känslan utav ensamhet och utanförskap, här möter vi andra med liknande erfarenheter och som inte dömer. En del trivs med sitt beslut att arbeta med sex, en del trivs inte alls och en del både och. Vi gör inte skillnad på människor, utan omfamnar alla människor som arbetar med erotik i någon form, såväl dig som arbetat på gatan och du som arbetar inomhus exempelvis på strippklubb. Vi har medlemmar med en vid variation av erfarenheter och bakgrunder och vi har avdelningar i flera delar utav landet, så som Stockholm, Malmö och Göteborg. Vi respekterar varandras anonymitet.

Vi bollar stora och små tankar, ibland svåra tankar, roliga anekdoter eller bara vardagen. Din berättelse är viktig, oavsett om den innehåller övervägande olycka eller lycka.

Vi bedriver skadereducande arbete. Exempelvis, hur ökar man tryggheten i sitt utövande? Hur förhandlar man om kondomanvändning? Är kondom verkligen nödvändigt vid oralsex? Vad är mina gränser och hur tydliggör jag dom? Vad är privat och vad är arbete? Hur hanterar man känslan utav stigmatisering? Vilka är dina rättigheter – exempelvis i fråga om skatt och trygghetsförsäkring? Har du fått problem med ifrågasättande av ditt föräldraskap utav socialtjänsten? Är du i Sverige illegalt?

Många vänder sig till Rose Alliance först när de fått problem av något slag, inte sällan med myndigheterna. Därför har vi en samlad erfarenhet, men vi har även tillgång till juridisk rådgivning och professionellt stöd, ifrån människor som bemöter dig väl. Vårat kontaktnät är mycket stort.

Vi finns alltså självklart både för dig med erfarenheter utav att själv arbeta med sex eller erotik, men förstås även för dig som i ditt arbete möter människor som arbetat eller fortfarande arbetar med att exempelvis sälja sex. Inte sällan vänder sig människor sig till oss för att få hjälp i sitt arbete, exempelvis med att nå ut till grupper som man anser sig ha svårt att nå fram till. Hur bemöter man människor med erfarenheter utav att sälja sex? Ibland är det svåra att bemöta sina kollegor och chefer, när ni inte är överens om vilka lagar och direktiv som faktiskt gäller i hanterandet och bemötandet av människor.

 

Rose Alliance har ett unikt kontaktnät och en unik kunskap.

umbrella

 

 

Vi organiserar sexarbetare och före detta sexarbetare, oavsett nationalitet, könsidentitet eller juridisk situation.
Det som förenar oss är vårt arbete för att möjliggöra följande förändringar som vi anser vara nödvändiga för att säkerställa sexarbetares rättigheter i samhället, samt för att eliminera det sociala stigmat förknippat med sexarbete.

 

Rose Alliance värdegrund

1. Sexarbete är arbete och ska ha samma arbetsrättsliga skydd som andra arbeten.

2. De mänskliga rättigheterna gäller alla och vi värnar om allas lika värde.

3. Sexarbetare äger den absoluta rätten att tala i egen sak.

4. Vi respekterar sexarbetares mångfald av erfarenheter och åsikter samt rätten till anonymitet och integritet.

5. Rose Alliance är emot all kriminalisering av sexuella handlingar mot ersättning som sker mellan samtyckande, myndiga personer samt kriminalisering av tredje part.*

6. Rose Alliance är emot alla former utav tvång, våld, sexuellt utnyttjande samt arbete under slavliknande förhållanden.

*Tredje part inkluderar partners, familjemedlemmar, fastighetsägare, hotell, chaufförer, ägare av websidor och andra som kan anses underlätta eller främja sexarbete.

 

Håller du med om ovanstående är du välkommen som medlem, medlemskap kostar ingenting och du kan självklart anmäla dig under ditt arbetsnamn för att skydda din identitet även om vi uppskattar om vi på något sätt kan verifiera att du arbetar/har arbetat som sexarbetare. Detta för allas vår säkerhet och behov av anonymitet.

Vi förbehåller oss rätten att neka medlemskap.

För frågor om medlemskap eller frågor om Rose Alliance kan du kontakta oss på info@rosealliance.se

 

 


En annan horisont

Liten horisont

Här finns rapporten vi har gjort i samarbete med Hiv-Sverige, finansierad av Folkhälsomyndigheten. Here is our report that is a result of community based research done in colloboration with Hiv-Sweden financed by Folkhälsomyndigheten.

En annan horisont

 


Donera till Rose Alliance

Tags

Copyright © 1996-2010 Rose Alliance. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress